• +050 35 68 97
  • schooldeooievaar@damme.be

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Een kind kan ingeschreven worden op school: 

  • op de schooldagen tussen 8.30u. en 16.00u (neem best eerst contact op met de school).
  • tijdens de vakanties na afspraak
  • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.
  • bij huisbezoek door één van de leerkrachten.

Is uw kind nog geen 2 jaar en 6 maanden? 
Toch kunt u uw kind reeds inschrijven of een bezoekje brengen aan onze kleuterklassen…

Wanneer kan uw kind voor het eerst naar school?

Klik hier om de effectieve instapdatum van jouw kapoen te berekenen.

Benodigde documenten

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

  • de identiteitskaart van het kind (kids-id)
  • gegevens van de huisarts (telefoonnummer)
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
  • de reispas voor vreemdelingen 

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.