• +050 35 68 97
  • schooldeooievaar@damme.be

MEDICATIE OP SCHOOL

MEDICATIE OP SCHOOL

MEDICIJNEN OP SCHOOL

Indien uw dochter/ zoon medicatie moet innemen dan verwittigt u best de klastitularis. 
Op school zelf mogen geen pillen noch bepaalde zalfjes in het EHBO-kistje te vinden zijn.
Voor allergische reacties op een of ander geneesmiddel verwittigt u eveneens de klastitularis.

Indien uw kind op school medicijnen dient te nemen, vragen wij onderstaand attest door de behandelend arts te laten invullen.