• +050 35 68 97
 • schooldeooievaar@damme.be

VISIE

VISIE

De Ooievaar

We kozen voor de Ooievaar als naam om volgende redenen:

 • Een ooievaar doet alles op zijn tempo (de groepenverdeling maakt dit mogelijk).
 • Zijn nest is heel belangrijk (de school is een warm nest waar kinderen thuiskomen).
 • De ooievaar staat voor steeds nieuw leven, dat wil de school ook uitdragen.
 • Damme is momenteel al gastvrij naar ooievaars en hun nieuw leven.
 • Het klepperen van de ooievaar staat voor het leven dat de kinderen maken.

Onze school geeft je de tijd

We geven onze kinderen de tijd.

Tijd om te leren, tijd om te spelen, tijd om kind te zijn, tijd om zich te ontwikkelen, tijd om te eten, tijd om thuis te komen, tijd om te bewegen, tijd om tot rust te komen, tijd om zelfstandig te worden, tijd om te genieten, tijd om te sporten, tijd om te ontdekken, tijd voor vriendschap, …

Onze visie

Kinderen die zich goed voelen op school, functioneren beter. Ze zijn beter gemotiveerd, halen betere resultaten.

Elk kind is uniek met zijn eigen talenten en zwakkere kanten. Beide verdienen de aandacht om een persoonlijkheid te ontwikkelen. Respect is ook belangrijk: voor elkaar, voor leerkrachten en ouders. Zo voelt ieder kind zich thuis en leert het opkomen voor zichzelf en anderen. Zonder de kinderen met elkaar te vergelijken, geven wij ze de kans om de eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om ze de eindtermen te bereiken op het einde van hun lagere schooltijd. Dit doen we vanuit onze eigen visie die steunt op 5 pijlers:

1. Kleinschaligheid

2. Ervaringsgerichte invloeden (actief leren/kindgericht)

3. Zelfstandig leren

4. Samenwerken

5. Spelend buiten leren

1. Kleinschaligheid

 • We kiezen voor de kleinere school, waar iedereen, iedereen kent.
 • De opvoeding gebeurt door het hele team.
 • De kinderen kunnen bij iedereen terecht.
 • Een kleinere school geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid.  Dit is belangrijk voor hun welbevinden.
 • Een kleinere school werkt drempelverlagend.
 • Elk kind kunnen we voldoende aandacht geven, daarom houden we het bewust voor kleine klasgroepen.

2. Ervaringsgerichte invloeden (actief leren/kindgericht)

 • We werken met aangepaste werkvormen en materialen zodat elk kind wordt aangesproken op zijn eigen kennen en kunnen.
 • We schenken voldoende aandacht aan elk kind afzonderlijk.
 • Het gevoelsmatige en de sociale vaardigheden worden daarbij niet vergeten.
 • Het tempo varieert, het niveau niet. We spelen zoveel mogelijk in op de noden van het kind, zonder dat we de lat lager leggen om de eindtermen voor ieder kind te halen.

3. Zelfstandig leren

De kinderen leren kiezen uit verschillende activiteiten, taken en opdrachten en leren taken en opdrachten onafhankelijk aan te pakken.

Dit leren ze op verschillende manieren:

 • individueel
 • in groep en werkend aan dezelfde taak
 • in groep en werkend aan een verschillende taak

Kinderen leren zichzelf en hun taak te organiseren en een goede werkhouding aan te nemen.

De kinderen leren in verschillende stappen:

 • plannen
 • uitvoeren
 • controleren

4. Samenwerken

De kinderen leren samenwerken in verschillende situaties:

 • met een partner
 • in kleine groep
 • in grote groep, zowel in heterogene als homogene groepen.

De kinderen leren co√∂peratief werken, samenwerkend leren.

De kinderen leren:

 • zich houden aan afspraken
 • hun talenten ontdekken
 • verantwoordelijkheid nemen
 • van andere kinderen leren
 • zich individueel inzetten voor de groep
 • elkaar aanvaarden en waarderen